Aa
Aa
Aa

2007 aasta

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2007.a. (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% pensionifondide vara puhasväärtusest samale tasemele.

 

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2007.a. (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

...

2. Muuta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra investeeringute mahtude lõikes  ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2008. a II kvartalis järgmiselt:

1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;

2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsevate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;

3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

 

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Hoiuste Tagamise osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2007.a. (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

...

2. Jätta hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määr 0,125% samale tasemele.

 

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 01.06.2007.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1.  Kinnitada Fondi 2006. aasta majandusaasta aruanne.

 

Andres Lipstok
Nõukogu esimees

Share/Bookmark