Aa
Aa
Aa

2011 aasta

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 25.11.2011. a (päevakorrapunkt 7)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse §738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 25.11.2011. a (päevakorrapunkt 6)

Nõukogu otsustas:

....

2.   Jätta pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% pensionifondide vara puhasväärtusest samale tasemele.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 25.11.2011. a. (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:

1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;

2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;

3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 25.11.2011. a (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määr 0,047% Tagatisfondi seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud hoiuste summast samale tasemele.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Fondi 2011-2013 aasta majandusaasta audiitori nimetamine

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 2.09.2011. a. (päevakorrapunkt 5)
 
Nõukogu otsustas:
 

1.  Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2011 - 2013 aasta majandusaasta aruannete õigsusele hinnangu andmiseks audiitorühing AS Deloitte Audit Eesti.

...
 
Andres Lipstok
Nõukogu esimees

Tagatisfondi juhataja nimetamisest

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 2.09.2011. a. (päevakorrapunkt 7)
 
Nõukogu otsustas: 
 

1. Nimetada Tagatisfondi juhatajaks Andres Penjam.

2. Kinnitada Tagatisfondi juhataja Andres Penjami volituste alguseks 18. oktoober 2011. a.

 
Andres Lipstok
Nõukogu esimees

Tagatisfondi 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 20.05.2011 (päevakorrapunkt 1)

 

Nõukogu otsustas:

1.   Kinnitada Fondi 2010. aasta majandusaasta aruanne.

2.   Avaldada 2010. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.     

 

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


 

Share/Bookmark