Aa
Aa
Aa

2020 aasta

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 20.11.2020 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja või filiaali pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 20.11.2020 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

...

2.   Jätta muutmata pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,005% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväätusest.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Tagatisfondi juhataja ametisse nimetamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 07.09.2020 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1. Nimetada Tagatisfondi juhataja ametisse Riin Heinaste (isikukood ...). Juhataja Riin Heinaste volitused algavad 18. oktoobril 2020

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.05.2020 (päevakorrapunkt 3b)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja või filiaali pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.05.2020 (päevakorrapunkt 3a)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta muutmata pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,005% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväätusest.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.05.2020 (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2019. a majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2019. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.
3. Otsus jõustub vastvõtmise hetkest.

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 13.04.2020 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,66% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2023. aasta.
2. Kehtivat hoiuste tagamise osafondi osamakse määra mitte muuta.
3. Resolutsiooni punktis 1 kehtestatud sihttase jõustub 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


 

Share/Bookmark