Aa
Aa
Aa

2020 aasta

Hoiuste tagamise osafondi sihttaseme ja osamakse määra ülevaatamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 13.04.2020 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otustas:

1. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi sihttasemeks 1,66% tagatud hoiustest ja selle saavutamise tähtajaks 2023. aasta.
2. Kehtivat hoiuste tagamise osafondi osamakse määra mitte muta.
3. Resolutsiooni punktis 1 kehtestatud sihttase jõustub 1 kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

 

Märten Ross
Nõukogu esimees


 

Share/Bookmark