Aa
Aa
Aa

2012 aasta

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2012. a (päevakorrapunkt 5)

 

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse §738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja või filiaali pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

....

Ardo Hansson
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2012. a (päevakorrapunkt 4)

 

Nõukogu otsustas:

....

2.   Jätta pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% pensionifondide vara puhasväärtusest samale tasemele.

....

Ardo Hansson
Nõukogu esimees


Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2012. a. (päevakorrapunkt 3)

 

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:

1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;

2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;

3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

....

Ardo Hansson
Nõukogu esimees


Hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 30.11.2012. a (päevakorrapunkt 2)

 

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määr 0,047% Tagatisfondi seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud hoiuste summast samale tasemele.

....

Ardo Hansson
Nõukogu esimees


Tagatisfondi nõukogu esimehe valimine

Tagatisfondi nõukogu otsus 31.08.2012 (päevakorrapunkt 1)

 

Nõukogu otsustas:

1.   Valida Ardo Hansson Tagatisfondi nõukogu esimeheks.

 

Ardo Hansson
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 11.05.2012 (päevakorrapunkt 1)

 

Nõukogu otsustas:

1.   Kinnitada Fondi 2011. aasta majandusaasta aruanne.

2.   Avaldada 2011. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.     

 

Andres Lipstok
Nõukogu esimees

Share/Bookmark