Aa
Aa
Aa

2021 aasta

 

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.03.2020 (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

1.   Kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks 0,003% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväätusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2021. a III kvartalist.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees

 


Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 19.03.2021 (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.

...

 

Märten Ross
Nõukogu esimees

Share/Bookmark