Aa
Aa
Aa

2015 aasta

Fondi 2015. aasta majandusaasta audiitori nimetamine

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 21.08.2015. a. (päevakorrapunkt 3)
 
Nõukogu otsustas:
 

1.  Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2015. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitoräriühing AS PricewaterhouseCoopers.

...
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

 

Tagatisfondi 2014.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 22.05.2015 (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2014. aasta majandusaasta aruanne.

2. Avaldada 2014. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.

 

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees


Tagatisfondi nõukogu esimehe ja aseesimehe valimine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 05.01.2015.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Kilvar Kessler Tagatisfondi nõukogu esimeheks.
2. Valida Märten Ross Tagatisfondi nõukogu aseesimeheks.

Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Share/Bookmark