Aa
Aa
Aa

Tagatisfondi eesmärk

  • Tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse.

Tagatisfondi tegevust reguleerivad õigusaktid

Vaata täpsemalt... 

 

 

Info Versobank hoiustajatele

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. Tagatisfond alustas Versobank ASi hoiuste hüvitiste väljamaksmist agentpankade Swedbank ASi ja ASi SEB Pank kaudu 5. aprillil 2018.

Kui te Versobank AS-i hoiustajana ei ole Tagatisfondi kaudu hüvitist saanud või teie hoiuse saldo ületas Tagatisfondi kaudu hüvitatava 100 000 euro määra hoiustaja kohta, palume ühendust võtta Versobank AS (likvideerimisel) likvideerijatega.

Versobank AS (likvideerimisel) likvideerijate kontaktid:

Likvideerijad: Eero Kaup (KPMG Baltics OÜ partner), Viljar Alnek (KPMG Baltics OÜ siseauditi teenuste juht) ning Ksenia Kravtšenko (Advokaadibüroo KPMG Law OÜ vandeadvokaat).
 
Telefon: 5679 8500
e-post: versobank@kpmg.ee
Aadress: Versobank
Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn

Teave Danske Bank Eesti filiaali klientidele 

Finantsinspektsiooni juhatus tegi 19. veebruaril 2019 Danske Bank A/Sile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank peab enda tegevuse Eestis lõpetama kaheksa kuu jooksul alates ettekirjutuse tegemisest, arvestades sealjuures filiaali praeguste klientide huve.

Danske Banki Eesti filiaali klientide jaoks hetkel midagi ei muutu, kõik kliendilepingud kehtivad edasi. Kliendisuhete ümberkorraldamine toimub järkjärgult kaheksa kuu jooksul. Pank tagastab klientidele täies mahus kõik hoiused.
 
Finantsinspektsiooni pressiteade täies mahus on kättesaadav siit.
 
Lisainfot saab Finantsinspektsiooni veebilehelt või helistades telefoninumbril 668 0545

 
      

Hoiuste hüvitamine

Hoiused hüvitatakse koos kogunenud intressiga täies ulatuses, kuid mitte suuremas kui 100 000 euro suuruses summas. Loe edasi

 

 

Investeeringute hüvitamine

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas 6 kuu jooksul. Loe edasi


 

Pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine

Kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies ulatuses ning ülejäänud kahjusumma 90% ulatuses 2 kuu jooksul. Loe edasi


 

Pensionilepingute üleandmise toetamine

Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmist toetatakse täies ulatuses kuni 189,31 euro suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses. Loe edasi


 

Share/Bookmark