Aa
Aa
Aa

2014 aasta

Fondi 2014. aasta majandusaasta audiitori nimetamine

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 5.09.2014. a. (päevakorrapunkt 2)
 
Nõukogu otsustas:
 

1.  Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2014. aasta majandusaasta aruande õigsusele hinnangu andmiseks audiitoräriühing AS PricewaterhouseCoopers.

...
 
Ardo Hansson
Nõukogu esimees

 

Tagatisfondi juhataja ametisse nimetamine

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 5.09.2014. a. (päevakorrapunkt 5)
 
Nõukogu otsustas: 
 

1. Nimetada Tagatisfondi juhatajaks Andres Penjam (isikukood ...).

2. Kinnitada Tagatisfondi juhataja Andres Penjami (isikukood ...) volituste alguseks 18. oktoober 2014. a.

 
Ardo Hansson
Nõukogu esimees

Tagatisfondi 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 06.06.2014 (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Kinnitada Tagatisfondi 2013. aasta majandusaasta aruanne.

2. Avaldada 2013. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.

 

Ardo Hansson
Nõukogu esimees


Tagatisfondi nõukogu aseesimehe valimine

 

Tagatisfondi nõukogu otsus 11.04.2014.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1. Valida Kilvar Kessler Tagatisfondi nõukogu aseesimeheks.

Ardo Hansson
Nõukogu esimees

 
Share/Bookmark