Aa
Aa
Aa

2008 aasta

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 21.11.2008.a. (päevakorrapunkt 5)

Nõukogu otsustas:

1. Kehtestada pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määraks 0,05% Tagatisfondi seaduse §738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast ja rakendada seda alates kvartaliosamaksete tasumisest 2009. a II kvartalis.

...

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 21.11.2008.a. (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:

....

2. Jätta pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määr 0,01% pensionifondide vara puhasväärtusest samale tasemele.

....

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 21.11.2008.a. (päevakorrapunkt 3)

Nõukogu otsustas:

...

2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:

1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;

2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;

3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.

...

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Hoiuste Tagamise osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 21.11.2008.a. (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1. Jätta hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määr 0,0008% samale tasemele.

...

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Tagatisfondi juhataja nimetamisest

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.08.2008.a. (päevakorrapunkt 4)

Nõukogu otsustas:
 

1.  Nimetada Tagatisfondi juhatajaks Andres Penjam.

2.  Kinnitada Tagatisfondi juhataja Andres Penjami volituste alguseks 18. oktoober 2008.a.

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Fondi 2008-2010 aasta majandusaasta audiitori nimetamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 29.08.2008.a. (päevakorrapunkt 2)

Nõukogu otsustas:

1.  Nimetada Tagatisfondi tegevuse kontrollimiseks ning 2008 - 2010 aasta majandusaasta aruannete õigsusele hinnangu andmiseks audiitorühingu AS PricewaterhouseCoopers.

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Tagatisfondi 2007.a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 09.05.2008.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

1.  Kinnitada Fondi 2007. aasta majandusaasta aruanne.

Andres Lipstok
Nõukogu esimees


Hoiuste Tagamise osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 28.03.2008.a. (päevakorrapunkt 1)

Nõukogu otsustas:

...

2. Kehtestada hoiuste tagamise osafondi kvartaliosamakse määraks 0,0008% Tagatisfondi seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud hoiuste summast ja rakendada seda alates kvartaliosamkse tasumisest 2008.a. III kvartalist.

Andres Lipstok
Nõukogu esimees

Share/Bookmark