Aa
Aa
Aa
Esileht : Hoiustajate kaitse : Välisriigi krediidasutuse Eesti filiaalid

Välisriigi krediidasutuse Eesti filiaalid

Ei hüvitata välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaali hoiustajate hoiuseid, mis on selle krediidiasutuse asukohariigi tagamisskeemi kohaselt tagatud ja hüvitatakse samasuguses või suuremas ulatuses, kui näeb ette Tagatisfondi seadus.

Eestis tegutsevate välisriigi krediidiasutuste filiaalides olevad hoiused on tagatud ja hüvitatakse krediidiasutuse asukohariigi hoiuste tagamise skeemi poolt.

Välisriigi krediidiasutuste filiaalid

Hoiuste tagamise skeemi asukohariik

Rakendatav hoiuste hüvitise piirmäär (eurodes)

Hüvitise maksmiseks kasutatav valuuta

 

 

 

 

OP Corporate plc Eesti filiaal

veebileht: https://www.opbank.ee/

Soome skeemi veebileht:

www.talletussuojarahasto.fi

100 000

Euro

 

 

 

 

AS Citadele banka Eesti filiaal

veebileht: http://www.citadele.ee

Läti skeemi veebileht:

www.fktk.lv

100 000

Euro

 

 

 

 

PayEx Sverige AB Eesti filiaal

Rootsi skeemi

www.ign.se

100 000

Euro

 

 

 

 

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal  

Rootsi skeemi veebileht:

www.ign.se

100 000

Euro

 

 

 

 

Nordea Bank Abp Eesti filiaal veebileht: https:// www.nordea.ee

Soome skeemi veebileht:

www.talletussuojarahasto.fi

100 000

Euro

 

 

Kuna hoiuste hüvitamise tingimused on Euroopa Liidu liikmesriikide hoiuste tagamise skeemidel erinevad, siis hoiuste hüvitamise tingimuste sh ka hoiuste hüvitamise piirmääraja hüvitise maksmiseks kasutatava valuuta täpsemaks teadasaamiseks tuleks igal hoiustajal pöörduda konkreetse krediidiasutuse filiaali kontorisse.

Share/Bookmark