Aa
Aa
Aa
Esileht : Finants- vahendajatele : Kohustusliku pensionifondi valitsejad

Kohustusliku pensionifondi valitsejad

Fondiosalised on:

Kohustuslike pensionifondide valitsejad, kellele Finantsinspektsioon on väljastanud tegevusloa kohustuslike pensionifondide valitsemiseks.

 

Fondiosaliste kontaktandmed

Kohustusliku pensionifondi valitsejad

Fondivalitsejad

Kohustuslikud pensionifondid

Kontaktandmed

AS SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID

Swedbank Pensionifond K10
Swedbank Pensionifond K100
Swedbank Pensionifond K30
Swedbank Pensionifond K60 
Swedbank Pensionifond K1990-1999 
Swedbank Pensionifond Indeks

Aadress: Liivalaia 8, 15038 Tallinn
Telefon: 631 0310
Faks: 613 1410

AS LHV VARAHALDUS

LHV Pensionifond Indeks
LHV Pensionifond L
LHV Pensionifond M
LHV Pensionifond Roheline
LHV Pensionifond S
LHV Pensionifond XL
LHV Pensionifond XS

Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
Telefon: 680 0400
Faks: 680 0410

AS SEB VARAHALDUS

SEB Energiline Pensionifond
SEB Konservatiivne Pensionifond
SEB Optimaalne Pensionifond
SEB Progressiivne Pensionifond
SEB Pensionifond Indeks 100

SEB Pensionifond 100

Aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn
Telefon: 665 6565
Faks: 665 5610

TULEVA FONDID AS

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Aadress: Telliskivi 60 10412 Tallinn
Telefon: 644 5100

LUMINOR PENSIONS ESTONIA AS

(endine Nordea Pensions Estonia AS)

Luminor A Pluss Pensionifond
Luminor A  Pensionifond
Luminor B Pensionifond
Luminor C Pensionifond
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks

Aadress: Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon: 628 3300
Faks: 7010 251

 

Share/Bookmark