Aa
Aa
Aa

2017 aasta

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 5)
 
 
1.   Jätta pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse määr 0,05% Tagatisfondi seaduse § 738 lõikes 1 sätestatud kindlustusandja pensionilepingute kindlustusmaksete summast samale tasemele.
...
 
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees 

Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

 
Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 4)
 
 
...
 
2.  Kehtestada pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse määraks 0,007% Tagatisfondi seaduse § 68 lõikes 1 sätestatud pensionifondide vara puhasväärtusest ja rakendada seda alates kvartaliosamakse tasumisest 2017. aasta IV kvartalis.
 
...
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määra kehtestamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 3)
 
 
...
 
2. Jätta Tagatisfondi seaduse § 54 lg 1 alusel kehtestatud investorikaitse osafondi kvartaliosamakse määr investeeringute mahtude lõikes samale tasemele järgmiselt:
1) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud investeerimisteenuste osutamise puhul 0,012% investeerimisasutuse või filiaali osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase 10 tööpäeva keskmisest väärtpaberite ostu- ja müügitehingute käibest, mille üheks pooleks või vahendajaks on investeerimisasutus või filiaal;
2) väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktis 4 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0048% investeerimisasutuse või filiaali poolt valitsetavate raha ja väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga;
3) väärtpaberituru seaduse § 44 punktis 1 nimetatud investeerimisteenuse osutamise puhul 0,0012% investeerimisasutuse või filiaali poolt hoitavate väärtpaberite turuväärtusest osamakse tasumisele eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.
 
...
 
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees

Tagatisfondi 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine

Tagatisfondi nõukogu otsus 26.05.2017 (päevakorrapunkt 2)
 
1. Kinnitada Tagatisfondi 2016. aasta majandusaasta aruanne.
2. Avaldada 2016. aasta majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega täies mahus Fondi veebilehele.
 
Kilvar Kessler
Nõukogu esimees
Share/Bookmark