Aa
Aa
Aa

Tagatisfondi eesmärk

  • Tagada hoiustajate, investorite, kohustusliku pensionifondi osakuomanike ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingu sõlminud kindlustusvõtjate poolt paigutatud vahendite kaitse.

Tagatisfondi tegevust reguleerivad õigusaktid

Vaata täpsemalt... 

 

 

Mis teoksil

  • 10. jaanuaril 2017 jõustusid Tagatisfondi seaduse muudatused
  • 14. oktoobril 2016 jõustusid Tagatisfondi põhikirja muudatused
  • 5. jaanuaril 2015 valiti Tagatisfondi nõukogu esimeheks Kilvar Kessler ja aseesimeheks Märten Ross Loe edasi ...
  • 12. juunil 2014 avaldati uus hoiuste tagamise direktiiv 2014/49/EL Euroopa Liidu Teatajas Loe edasi ...
  • Investorikaitse direktiivi muudatusettepanekud

 


      

Hoiuste hüvitamine

Hoiused koos hoiuste peatamise päevaks kogunenud intressiga hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 100 000 euro suuruses summas 7 tööpäeva jooksul. Loe edasi...


 

Investeeringute hüvitamine

Investeeringud hüvitatakse täies ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 000 euro suuruses summas 6 kuu jooksul. Loe edasi...

 

Pensionifondi osakuomanike kahjude hüvitamine

Kahju summas kuni 10 000 eurot hüvitatakse täies ulatuses ning ülejäänud kahjusumma 90% ulatuses 2 kuu jooksul. Loe edasi...

 

Pensionilepingute üleandmise toetamine

Pensionilepingu järgsete kohustuste täitmist toetatakse täies ulatuses kuni 175,94 euro suuruste igakuiste pensionimaksete ulatuses ning 90% ulatuses nimetatud määra ületavas ulatuses. Loe edasi...

 

Share/Bookmark